Svenska Bowlsförbundets styrelse har enhälligt beslutat att inställa SBF:s årsmöte 2022 ikväll.

Anledning till detta beslut är följande:

 • All dokumentation i forma av insända motioner har inte kommit alla medlemsföreningars medlemmar till kännedom vilket är särskilt viktigt då det föreligger ett flertal motioner till ändringar av SBF:s stadgar.
  Detta borde varit publicerat på SBF:s hemsida för alla medlemsföreningars medlemmar att ta del av för att de i sin tur ska ha möjlighet att ge sina synpunkter till sina ordföranden inför årsmötet att förmedla.
  Styrelsen kommer att åtgärda detta inför kommande årsmöte.

 • Dagordning borde ha publicerats på SBF.s hemsida enligt stadgarna vilket tyvärr inte har skett i tid.
  Styrelsen kommer att åtgärda detta inför kommande årsmöte.

 • Styrelsen har efter en genomgång av övrig dokumentation avsedd för årsmötet funnit att delar av dessa inte har förmedlats på förbundets hemsida.
  Styrelsen kommer att åtgärda detta inför kommande årsmöte.

 • Styrelsen har länge sökt få kontakt med valberedningens ordförande för att nomineringar till styrelseposter skall komma medlemsföreningarna tillhanda.
  Vid kontakt med övriga delar av valberedningen har styrelsen fått reda på att det finns nomnineringar gjorda men dessa namn är endast kända av valberedningens ordförande och har därför inte kunnat träda fram i denna sak. Styrelsen har ingen påverkan valberedningens arbete mer än att erinra om att valberedningens  nomnineringar till årsmötets vad styrelseledamöter måste framläggas till kännedom för alla enligt stadgeenlig tid.
  Styrelsen har förhoppning om att valberedningen har löst detta inför nästa årsmöte.
 • Styrelsen beklagar det sena inställandet av årsmötet men finner att det var nödvändigt att ta detta beslut för att säkerställa att årsmötet genomförs helt enligt SBF:s stadgar.

  Årsmötet beslutas att istället hållas fredagen den 6/5-2022 inför Stockholm Open/Nordiska Mästerskapen med förhoppning om att flera ordföranden/representanter kan fysiskt närvara då.
  För de som inte kan närvara på plats kommer en bild och ljudlänk finnas tillgänglig för att på så sätt kunna närvara.
  Klockslag för mötet kommer att meddelas liksom länk för virtuellt deltagande.

  Styrelsen tackar de som uppmärksammat det som inte blivit korrekt gjort till årsmötet och kommer att åtgärda detta.

  Vänligen, 

  Styrelsen 
  Svenska Bowlsförbundet