Styrelsen

Svenska Bowlsförbundet

Styrelsen

Ordförande: Åke Almli, STOCKHOLM SUPER BOWLS CLUB

Sekreterare: Marcus Bergenheim, ÖLAND BOWLS

Kassör: Carin Carlsson, KARLSTAD BOWLS

Ledamot: Sebastian Jönsson, GULLMARENS CENTRE COURT

Suppleant: Tobias Egestrand, ÖLAND BOWLS

Suppleant: Dag Jönsson, GULLMARENS CENTRE COURT

Sportchef: Benny Sjögren, ÖDEBORG