Styrelsen

Svenska Bowlsförbundet

 Styrelsen

Ordförande: Vakant

Vice ordförande: Pontus Guldestam, WESTERHANINGE BOWLS CLUB

Sekreterare: Vakant

Kassör: Carin Carlsson, KARLSTAD BOWLS

Ledamot: Bente Dahlgren, GREBBESTAD BOWLS CLUB

Suppleant: Johan Andersson, ÖLAND BOWLS

Suppleant: Abbe Magnusson, ÖDEBORGS IF