LICENSER

Tävlingslicens Svenska Bowlsförbundet

 För att få delta i tävlingar och landslagsuppdrag ska du betala tävlingslicens, men licensen är även en idrottsförsäkring!

När gäller försäkringen?
Idrottsförsäkringen genom SBF och Folksam gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turneringar och under resor till och från dessa aktiviteter. Det är bra att ha denna försäkring som komplement till sin personförsäkring. Bland annat ingår akutvårdsersättning, tandskadekostnader, medicinsk invaliditet mm. Mer information finns att läsa på Folksams hemsida, www.folksam.se
 

 Licensavgift: 250:-
Betala licensen till bg: 5809-1299.
Märk betalningen med namn och klubb.
Licens betalas från 16 år (född 2005).
Licensen gäller till 31/12-2021.