Svenska Bowlsförbundet inbjuder dig till Zoommöte

Ämne: Extra förbundsmöte
Tid: 1 Juni 2022   
Klockan: 19:00

Föredragningslista:

1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att vara rösträknare och att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Upprop och justering av röstlängd
6. Val av förbundsordförande för en tid av ett år
7. Eventuella val av nya ledamöter i styrelsen
8. Mötets avslutning

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86492396672?pwd=Z2Fqb0tqYXoxaEU5eDRFTncwMmpZUT09

Meeting ID: 864 9239 6672
Passcode: 258777