Välkommen till den nya folksporten Bowls!

Svenska Bowlsförbundet bildades formellt vid en konstituerande stämma i Charlottenlund, Grebbestad torsdagen 12 januari 2006. Det var en entusiastisk skara som hade infunnit sig i åldrar mellan 15 och 76 år.
Förbundets allra viktigaste uppgift inledningsvis blir att presentera och marknadsföra spelet Shortmat Bowls eller kort och gott Shortmat, som är den varianten som introduceras i Sverige till en början.
Tack vare TV utsändningarna på Eurosport kan vi även märka ett växande intresse för Bowls generellt. Svenska Bowlsförbundet har som målsättning att verka för en spridning av alla spelformer inom Bowls. Vi tänker då på Flat Green Bowls som spelas såväl utomhus som inomhus på banor vars längd varierar mellan 27 till ca. 40 meter. En spelform som kanske också skulle passa det Nordiska klimatet är Crown Green Bowls. Detta spelas utomhus på en gräsplan som har en upphöjning (en kulle) i mitten av spelfältet. Denna spelform är mycket vanlig i Norra England.
Vi tror att Bowls kommer att bli den nya folksporten i Sverige. Den passar alla åldrar och kön. Den har som sagt funnits i sin ”moderna form” sedan 1200-talet och har utvecklats sedan dess. Idag växer sporten som snabbast i Asien/Australien där länder som Malaysia har en mycket snabb tillväxt. Där förknippas Bowls med ungdom, färger, fart och fläkt. Vi i Sverge har bestämt oss för att som i så många andra sporter utveckla den till en modern sport där alla oavsett ålder kan tävla och ha roligt på samma villkor.

Bowls

Welcome!
Swedish Bowl Alliance was formally established at an inaugural meeting in Charlottenlund, Grebbestad Thursday 12 January 2006.

It was an enthusiastic crowd who had turned up in the ages between 15 and 76 years.
League’s most important task first will be to present and advertise the game Shortmat Bowls or simply Shortmat, which is the version that is being introduced in Sweden in the beginning.

Thanks to TV broadcasts on Eurosport, we also noted a growing interest in Bowls in general. Swedish Bowl Association aims to encourage the dissemination of all forms of gambling in the Bowls. We are thinking of Flat Green Bowls which is played both outdoors as indoors on tracks whose length ranges from 27 to approx. 40 meters. A game form that might also fit the Nordic climate is Crown Green Bowls. This is played outdoors on a grass field with a mound (a mound) in the middle of the playing field. This form of gambling is very common in Northern England.

We believe that the Bowls will become the new international sport in Sweden. Suit all ages and gender. It has been said that in his ”modern” form since the 1200s and has evolved since then. Today, the sport that is growing fastest in Asia / Australia, where countries such as Malaysia has a very rapid growth. Bowls which is associated with youth, colours, speed and excitement. We in Sweden have decided that as in so many other sports to develop it into a modern sport where everyone of any age can compete and have fun at the same conditions.