Riktlinjer för uppförande och användning av sociala medier för landslagsspelare

SBF förväntar sig att varje person tillhörig en till SBF ansluten bowlsklubb som accepterar att representera Sverige i bowls uppfyller de krav på uppträdande som anges i Riksidrotts Förbundets (RF) riktlinjer bland annat vad avser alkohol och doping.

Vidare förväntar sig SBF att en sådan person inte på någon form av sociala medier framför påståenden mot funktionärer, föreningar, lagkamrater, motspelare, SBF, utländska bowlsorganisationer eller sponsorer som kan uppfattas som osanna, stötande eller kränkande.

Åtgärder vid överträdelse

SBF:s landslagsansvarige har rätt att till en spelare som överträder dessa riktlinjer framföra en muntlig tillsägelse. Vid en överträdelse som SBF betraktar som grov ska SBF:s styrelse utdela en skriftlig varning.

Vid upprepade överträdelser har SBF rätt att avstänga personen från landslagsspel och kan, efter beslut från SBF:s Juridiska kommittee, utesluta personen ur SBF.

Notera att ovanstående inte på något sätt inskränker medlem i SBF:s rätt att skriftligen till SBF:s styrelse efter en avslutad tävling framföra synpunkter på funktionärers, föreningars, lagkamraters, motspelares, SBF:s, utländska bowlsorganisationers eller sponsorers agerande.