Coronavirus

Då vi nte vet så mycket av vad som kommer att hända kan vi nog inte räkna med så många tävlingar i vår. Har vi tur kanske vi kan genomföra Nordiska mästerskapen i Skien i juni månad. Men tyvärr saknar vi alla kunskap hur de närmaste månaderna kommer att fortlöpa.

Det enda vi vet med säkerhet är att VM i short mat bowls är framflyttade till sista helgen i mars 2021.

Alla som kan bör försöka få tillbaka sina utlägg för flygbiljetter. När vi får normala tider kommer styrelsen att titta över vilka möjligheter vi har att kompensera för kostnader gällande flygbiljetter.

Vi ser heller ingen möjlighet att hålla förbundets årsmöte som var planerat till  4 april i Lysekil. Vi får även där återkomma när myndigheterna nedgraderat smittorisker.

 

Bowlshälsningar

 

Styrelsen

Svenska Bowlsförbundet