Svenska deltagare anmäler sig via
Svenska Bowlsförbundet enligt nedan

3 klot per spelare
Startavgift SEK 350 kr/2-mannalag
Betalas senast den 28/5 till 
Svenska Bowlsförbundet på Swish-nr 1231807676
Ange namn och Bamble på swish

Svensk giltig tävlingslicens krävs för att få deltaga