Svenska Bowlsförbundet

Ordförande:        Ulf Hällstrand, Strömstad, mail: ulf.hallstrand@me.com
Sekreterare:       Rosa Albrektsson, Grebbestad, mail: prb@telia.com
Kassör:               Bengt-Göran Clemensson, Grebbestad, mail: bg.clemensson@gmail.com
Tävling:               Bengt Johansson, Borgholm, mail: kylbengan@telia.com
Webmaster:        Lars Hansen, Strömstad, mail: larshansen1@hotmail.com
Vice ordförande: Marcus Almén, Strömstad, mail: mackan_almen@hotmail .com

                      

 Protokoll från styrelsen
 Årsmöte 2017