Svenska Bowlsförbundet

Ordförande:          Tommy Dahlgren, Grebbestad, mail: tommy@bowlssweden.com
Sekreterare:         Åke Almli, Västerhaninge
Kassör:                 Bengt Johansson, Borgholm, mail: bengt@bowlssweden.com
Ledamot:              Jim Broberg, Borgholm, mail: jim@bowlssweden.com
Ledamot:              Sebastian Jönsson, Lysekil
Suppleant:            Tommi Carlsson, Karlstad
Sportchef:             Bengt Johansson, Borgholm

Webmaster:           Lars Hansen, Strömstad, mail: lars@bowlssweden.com
Juridisk kommitté: Håkan Herne, Borgholm, mail: 048512078@telia.com
                              Anders Jerkeryd, Stockholm, mail: jerkeryd@hotmail.com
                              Tommy Glad, Westerhanninge